ALI JE MOŽNA LEGALIZACIJA DELA OBJEKTA

Legalizacija dela objekta je glede na tolmačenja upravnih enot možna, pod pogojem, da ima osnovni objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje z uporabnim dovoljenjem in vzpostavljeno etažno lastnino. Seveda v tem postopku veljajo tudi vsi ostali pogoji, kot jih trenutno določa 146. člen GZ.