GRADBENA PARCELA

Kaj je gradbena parcela? Gradbena parcela je parcela, na kateri bo ali pa je že izvedena gradnja.

Gradbena parcela se običajno določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ustrezati mora najmanj naslednjim parametrom:

  1. Minimalni velikosti, ki je določena v OPN (Občinskih prostorskih pogojih) ali OPPN (Občinskih podrobnih prostorskih pogojih ali drugih vejavnih aktih določenih za območje). Za eno stanovanjsko stavbo se običajno gibljejo med 500 – 600m2, pri čemur je na parcelah v naklonih nad 16% lahko velika težava.
  2. Predvidena gradnja na tej Gradbeni parceli mora ustrezati še najmanj: maksimalnemu faktorju zazidanosti, minimalnemu faktorju zelenih površin, utrjenim povoznim in pohodnim površinam.

VSAKRŠNO SPREMINJANJE GRADBENE PARCELE S STRANI GEODETSKE SLUŽBE LAHKO POVZROČI NEVELJAVNOST GRADBENEGA DOVOLJENJA. S TEM SE LAHKO POVZROČI LASTNIKU STAVBE ALI V ŠE SLABŠEM PRIMERU VEČ LASTNIKOM STAVBE ZELO VELIKE TEŽAVE PRI SPREMEMBI GRADBENEGA DOVOLJENJA, KI SO LAHKO TUDI NEREŠLJIVE. SKRAJNA MOŽNOST V TEH PRIMERIH OSTANE SPREMINJANJE PROSTORSKEGA AKTA, KI LAHKO TRAJA VEČ LET, ALI PA V SODNEM POSTOPKU SODIŠČE NA PODLAGI IZVEDENIŠKIH MNENJ IN ELABORATOV V SKLADU Z ZAKONOM (Zvetl), določi – dodeli zunanje funkcionalne površine, ki pripadajo stavbi. V tem primeru glavna težava neveljavnost Gradbenega dovoljenja še vedno ostaja. Še večja težava je, če še vedno ni bilo pridobljeno Uporabno dovoljenje.