UREDITEV MEJ

Ureditev meja zemljiške parcele, priporočamo že v stanju, ko s parcelo nimamo nikakršnih namenov prodaje, delitve, gradnje in podobno. Meje zemljiških parcel ponekod odstopajo 5m in več. Pred pripravo DGD dokumentacije je ureditev mej nujno. V primaru, da meje niso urejene, projektant pa na podlagi teh meja pridobi gradbeno dovoljenje, se lahko zgodi, da se po pridobljenem gradbenem dovoljenju ugotovi, da so meje bližje stavbi je takšno dovoljenje lahko neveljavno, oziroma smo ustvarili pogoje za neskladno gradnjo že pri novem objektu.