RUŠITEV OBJEKTA BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA

Rušitev brez gradbenega dovoljenja je z novo zakonodajo dovoljena na odgovornost investitorja. Vendar pozor. Tu se skriva najmanj dvoje pasti. Po porušenem objektu, občina ne bo prizanala prenosa komunalnega prispevka na novo “nadomestno” stavbo. V tem primeru smo pri netto uporabni površini do 200m2 lahko izgubili tudi do 20.000-€.

Obenem so stavbe, ki se rušijo vedno v območjih varovalnih območij in varovalnih pasov, komunalne infrastrukture, ZVKDS, ARSO, Natura 2000 i.t.n. V tem primaru pa je dodana še kazen “degradacija – uzurpacija prostora”, ki lahko znaša najmanj 1.500.-€