SPREMEMBA NAMEMBNOSTI BREZ UPRAVNEGA POSTOPKA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA ALI DELA OBJEKTA BREZ UPRAVNEGA POSTOPKA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI JE MOŽNA LE V SKLADU S SMERNICO TSG-V-006:2018 ZNOTRAJ PODRAZREDA: