STAVBA PRAVILOMA OBRNJENA VZPOREDNO S SLOJNICAMI

Kaj lahko investitorji in projektanti pričakujejo pod navedenim pogojem:” STAVBA MORA BITI PRAVILOMA OBRNJENA VZPOREDNO S SLOJNICAMI”.

Pod tem pogojem se je do leta 2020, vedno izdelovalo urbanistični vzorec ožjega območja predvidene gradnje, s katerim se je usmerjenost objekta utemeljevala z urbanističnim vzorcem, in ostalimi specifičnimi zahtevami lokacije vključno s komunalno opremo, predvsem pa preglednimi bremami, možnostjo vzdrževanja objekta v sklopu gradbene parcele ali celo pogoji temeljenja.

Možnost utemeljevanja z urbanističnim vzorcem in drugimi vplivi ima vedno manjše možnosti, glede na samovoljo upravnih delavcev, ki vedno bolj stopajo v vlogo arhitektov in urbanistov, čeprav za to niso usposobljeni in nimajo pridobljenega pooblastila.

Preprosto, če so le možne drugačne rešitve usmerite stavbo z daljo stranico v smeri slojnic, v nasprotnem primeru bo vloženi denar v projekt zamanj.

V tem primeru in podobnih primerih samovolja upravne enote ne priznava niti pozitivnega mnenja in soglasja na projekt. V teh primerih se kot projektanti in predvsem investitorji resno vprašamo zakaj potem pridevnik:” PRAVILOMA”?