KUPOVANJE NEPREMIČNIN NA DRAŽBAH

Kupovanje nepremičnin na dražbah, predvsen stavb, je zelo tvegano dejanje.

Nakup kakršegakoli objekta brez GRADBENEGA DOVOLJENJA je zelo nespametno dejanje.

Zelo nespametno dejanje je tudi nakup objekta z GRADBENIM DOVOLJENJEM, niste pa pregledali projektne dokumentacije, ki je sestavni del GRADBENEGA DOVOLJENJA. Glede na izkušnje in preglede dokumentacije je okvirno 95 odstotkov gradnje, ki se je izvajala pred letom 2015 neskladna gradnja. V teh primerih ni biti dobro previden samo pripregledu gradbene dokumetacije, potrebno je izvleči tudi laserska in tračna merila, da je objekt z najmanj zunanjimi gabariti skladen z dokumentacijo. Zunanji gabariti pomenijo tudi napušči, slemena in nakloni strešin.

Kot končno dejanje je smotrno preveriti tudi pozicijo objekta na terenu.

Močno priporočamo, da pred nakupom nepremičnino in dokumentacijo pregleda strokovnjak, ki se dnevno srečuje s pridobivanji gradbenih dovoljenj.

NAKUP NELEGALNE IN NESKLADNJE GRADNJE JE MARSIKATEREGA INVESTITORJA IN KUPCA PAHNIL V ŽIVLJENSKE TEŽAVE.