DOVOLJENJE ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA NEPREDVIDENE PASTI

Nepredvidene pasti, ki se lahko pojavijo pri pridobivanju DOVOLJENJA ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA, je v prvi fazi pridobitev ODLOČBE O PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA. Predlagamo pridobitev kompletne PROJEKTNE IN DOKAZNE DOKUMENTACIJE poleg originalne odločbe GRADBENEGA DOVOLJENJA. Za dokazovanje in teko končno priznavanje že plačanih prispevkov, so v končni fazi zelo dobrodošli vsi računi in uradni zapisi, s katerimi se lahko dokaže že plačane pristojbine. V nasprotnem primeru je komunalni prispevek zaračunan v celoti, in je točkovan v skladu z UREDBO, ki jo je posamezna Občina sprejela s SKLEPOM in uradno objavo. Komunalni prispevki v skrajnih primerih dosegajo zneske tudi do 30.000-€ za velikosti objektov enostanovanske samostojne stavbe do 300m2 netto površine.

Druga skrita težava tiči v dokazovanju, da je stavba ne samo v lasti investitorja, temveč so tudi njeni izpostavljeni deli, kot so našušči, nadstreški, zunanja stopnišča in drugo na tej lastniški parceli. V nasprotnem primeru je potrebno predhodno skleniti stavbne pravice z vpisi v ZEMLJIŠKO KNJIGO. Zelo varljivi so hitri vpogledi v uradni register GURS – (GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE), ker v večini primerov meje še niso urejene (NA TEMO NEUREJENIH MEJ BOMO V PRIHODNJE NAPISALI TUDI ČLANEK IN NASVETE). Poleg neurejenih meja je potrebno biti zelo pozoren tudi na bližino vrisanega stavbišča ob parcelni meji. Zelo hitro se zgodi, predvsem v strnjenih naseljih, da je stavba odmeknjena od parcelne meje 1m, napušči z žlebovi pa so običajno široki 1,2m. V tem primeru je postopek pridobivanja DOVOLJENJA podaljšan za najmanj 3 mesece (ZAKAJ, BOMO PISALI V NASLEDNJIH PRISPEVKIH).

Tretja hudo skrita težava, se navadno pojavi ob skorajšnjem končanju postopka. Zakaj ? Glede na novi zakon in tudi dodatne previdnosti in seveda priporočil stroke, so običajno v postopek vabljeni vsi mejaši. Glede na zadnjo zakonodajo in že uveljavljene pristope, je lastnik dolžan pred zaključitvijo postopka izobestiti VABILO, KI GA IZDA UPRAVNA ENOTA, kjer je vabljen kot stranka v postopku vsak, ki prijavi udeležbo. (GLEDE TEH VABIL BOMO PISALI V NASELDNJIH PRISPEVKIH).