FASADA PRI IZDAJI UPORABNEGA DOVOLJENJA

Fasada ob izdaji gradbenega dovoljenja novega objekta je obvezna, saj je sestavni del celote objekta. Prav tako morajo biti zaključene vse elektro in strojne instalacije.

Fasada ob izdaji DOVOLJENJA ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA je pogojno obvezna. Običajno jo pred izdajo dovoljenja zahteva upravni organ, če objekt ni v uporabi od 1.1.1998 in ni namenjen stanovanjski namembnosti in ne spada v klasifikacijo objektov, za katere je predpisano samoregulirano ogrevanje.