STAVBE BREZ UPORABNEGA DOVOLJENJA PO NOVEM GRADBENEM ZAKONU

Brez uporabnega dovoljenja po novi gradbeni zakonodaji, ni več možen vpis v kataster stavb, pridobitev hišne številke in priključitve na elektroenergetsko omrežje.

Novi gradbeni zakon od lastnikov novozgrajenih enostanovanjskih objektov zahteva pridobitev uporabnega dovoljenja. Za obstoječe enostanovanjske objekte priporočamo čimprejšnjo pridobitev uporabnega dovoljenja, zaradi vedno večji zaostire ob dopolnitvah in spremembah gradbenega Zakona GZ.

Po izgradnji enostanovanjskih objektov, za katere je zahtevano gradbeno dovoljenje, mora investitor po novem gradbenem zakonu (GZ), ki velja od 1. junija, pridobiti tudi uporabno dovoljenje. V skladu s prejšnjim gradbenim zakonom (ZGO-1) je bilo namreč pridobivanje uporabnega dovoljenja predpisano le za večstanovanjske objekte, lastnikom enostanovanjskih hiš pa je bil ta birokratski postopek in strošek prihranjen.

Brez uporabnega dovoljenja ne bo več možno pridobiti hišne številke, vpisa v kataster stavb in nadale priključitve na električno omrežje.

Uporabno dovoljenje je namreč odločba, s katero se dovoljuje uporabo objekta. Zato je pomembno, da so dela ob vselitvi na objektu dokončana in skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje je med drugim pogoj za pridobitev hišne številke, ta pa nujna za prijavo stalnega bivališča v novozgrajeni nepremičnini.

Investitor enostanovanjske hiše mora v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja med drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve gradnje. Pri vseh gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je po novem zakonu  mogoče uporabno dovoljenje pridobiti brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Investitor mora v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja med drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve gradnje. Vsi omenjeni za resničnost izjav kazensko in odškodninsko odgovarjajo.

Ker je GZ začel veljati šele 1. junija letos, investitorji, ki so objekt dokončali pred omenjenim datumom in že pridobili hišno številko, uporabnega dovoljenja ne potrebujejo. Tisti novopečeni lastniki enostanovanjskih hiš, ki so začeli graditi na podlagi gradbenega dovoljenja po stari gradbeni zakonodaji in bodo dokončali po 1. juniju letos, pa ga morajo imeti.