UPORABNA DOVOLJENJA

Glede na trenutno veljavno gradbeno zakonodajo (GZ), vam lahko pridobimo uporabna dovoljenja za objekte:

– ki so bili v celoti zgrajeni pred 1.1.1967, (brez gradbenega in uporabnega dovoljenja) ,

– ki so bili v celoti zgrajeni pred 1.1.1998, (brez gradbenega in uporabnega dovoljenja)

– ki so bili v celoti zgrajeni pred 1.1.1998, skladno z gradbenim dovoljenjem,

– za nove objekte, ki jih v celoti projektiramo in vodimo sami in so v celoti zgrajeni v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo.

– Prevzem projektov za pridobitev uporabnih dovoljenj, ki so jih prevzela druga projektantska podjetja in neznani izvajalci ne prevzemamo. V teh primerih smo na voljo za vsa podrobna svetovanja in usmeritve.