GRADBENO DOVOLJENJE – ARHIVIRANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA, TEHNIČNE IN DOKAZNE DOKUMENTACIJE, ter UPORABNEGA DOVOLJENJA, močno priporočamo, da hranite v ZAKLENJENIH PROSTORIH, OMARAH ALI SEFIH. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV Ur. l. RS, št. 61/2017 GZ – besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017), NALAGATA VSAKOKRATNEMU LASTNIKU HRAMBO GRADBENE DOKUMENTACIJE ZA VES ČAS OBSTOJA OBJEKTA. IZGUBA DOKUMENTACIJE, LAHKO PRIVEDE TUDI DO DOKONČNE ODLOČBE O PORUŠITVI OBJEKTA. UPRAVNI ORGAN NI ZAVEZAN ZA HRAMBO DOKUMENTACIJE.