IMATE NELEGALEN OBJEKT IN STE PREJELI ODLOČBO O RUŠITVI ?

Ustavno sodišče je odločilo, da sta člena 152 in 156a zakona o graditvi objektov v neskladju z ustavo. Če poenostavimo, gre za člena, ki glavno vlogo pri rušenju nelegalnih objektov dajeta inšpektorjem ne pa sodiščem, ki bi presojala o sorazmernosti rušenja nelegalnih gradenj.

Členov, čeprav sta neustavna, ni mogoče preprosto razveljaviti, ker bi razveljavitev lahko ogrozila javni interes, lahko bi povsem onemogočila inšpekcijske ukrepe na področju nelegalnih gradenj, hkrati pa bi lahko razveljavitev škodila tudi inšpekcijskim zavezancem. Zato ustavni sodniki nalagajo, da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v enem letu. Ob tem ustavno sodišče poudarja, da bo moral zakonodajalec bo moral zakonodajalec celovito urediti varstvo pravice do spoštovanja doma v inšpekcijskih postopkih zaradi nelegalne gradnje. V inšpekcijskem postopku zaradi nelegalne gradnje bo moral zagotoviti predhodno sodno presojo sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja doma in omogočiti, da bo sodišče v konkretnih postopkih imelo pooblastila, s katerimi bo lahko učinkovito varovalo pravico do spoštovanja doma. Zakonodajalec lahko predhodno sodno varstvo pred posegi v pravico do spoštovanja doma zagotovi bodisi v postopku izdaje inšpekcijske odločbe zaradi nelegalne gradnje bodisi v izvršilnem postopku. Hkrati bo moral zakonodajalec ustrezno zagotoviti varovanje javnega interesa z učinkovitimi inšpekcijskimi ukrepi in preprečiti zlorabe pravic v inšpekcijskih postopkih.

Do odprave ugotovljene protiustavnosti je posameznikom zoper dokončen sklep o zavrnitvi odloga izvršbe iz 156.a člena zakona o graditvi objektov zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu; vložitev predloga za odlog izvršbe iz 156.a člena zakona o graditvi objektov, vložitev pritožbe zoper sklep o zavrnitvi predloga za odlog izvršbe iz 156.a člena zakona o graditvi objektov in vložitev tožbe na upravno sodišče pa zadržijo izvršitev inšpekcijskega ukrepa odstranitve gradnje. Izvršba se sme odložiti večkrat in ne le enkrat za največ pet let, nalaga ustavno sodišče.