GRADBENO IN UPORABNO DOVOLJENJE

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je dovoljenje pristojne upravne enote, da dovoli gradnjo, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, v kolikor je gradbeni poseg v skladu z izvedbenim prostorskim aktom. Kot kupec, predvsem novozgrajene nepremičnine, pred nakupom obvezno preverite ali ima nepremičnina gradbeno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez gradbenega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje.

GRADBENO DOVOLJENJE KOT PROMETNO DOVOLJENJE.

Ne upam si pomisliti, da bi kupil avto brez prometnega dovoljenja. Lahko si samo predstavljamo tveganje. Kaj če je bilo ukradeno? Mi kot lastnik odgovarjamo za vsa dejanja ki smo jih storili ali opustili.

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je potrdilo pristojne upravne enote, da je objekt dejansko zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Uporabno dovoljenje dovoljuje začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Kot kupec, predvsem novozgrajene nepremičnine, obvezno preverite ali ima nepremičnina uporabno dovoljenje, saj se z nakupom nepremičnine brez uporabnega dovoljenja postavite v precejšnje tveganje.

Več o gradbenem in uporabnem dovoljenju lahko preberete v Zakonu o graditvi objektov:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=51265