OPTIMIRANA ARHITEKTURA

  1. ZA BIVALNE PROSTORE JE NAJPOMEMBNEJŠA SVETLOBA
  2. PROSTORI NAJ BODO NARAVNO TOPLI IN NARAVNO HLAJENI
  3. DOBRA NARAVNA PREZRAČENOST PROSTOROV
  4. ZASEBNOST