GRADBENA ZAKONODAJA

TEDENSKO POSODOBLJENO

Arhitektura


1. SPLOŠNO
1.1. SPLOŠNO
1.2. JAVNA NAROČILA
1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1.4. INVALIDI
1.5. OBRAMBA IN ZAŠČITA
1.6. VARSTVO PRI DELU
1.7. VARSTVO PRED POŽAROM
1.8. VARSTVO PRED HRUPOM
1.9. RAVNANJE Z ODPADKI
1.10. RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI
1.11. SPOMENIŠKO VARSTVO in VARSTVO NARAVE
1.12. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
1.13. INSTALACIJE
1.14. RABA ENERGIJE
1.15. GRADBENE KONSTRUKCIJE
1.16. GRADBENO IZVAJANJE
1.17. DVIGALA

2. STANOVANJSKI OBJEKTI
2.1. STANOVANJSKI OBJEKTI

3. DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA IN OTROŠKEGA VARSTVA

3.1. VRTCI
3.2. OSNOVNE ŠOLE
3.3. SREDNJE ŠOLE
3.4. VISOKE ŠOLE
3.5. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

4. DEJAVNOST TRGOVINE, GOSTINSTVA IN PROMETA

4.1. TRGOVINA
4.2. GOSTINSTVO
4.3. PROMET

5. DEJAVNOST INDUSTRIJE IN OBRTI

5.1. INDUSTRIJA
5.2. OBRT
5.3. PROIZVODNJA HRANE
5.4. PROIZVODNJA ŽIVALSKE HRANE
5.5. PROIZVODNJA ZDRAVIL IN FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

6. JAVNE STAVBE IN DEJAVNOST ZDRAVSTVA

6.1. SPLOŠNO
6.2. ZDRAVSTVO
6.3. VETERINA
6.4. LEKARNIŠKA DEJAVNOST
6.5. ŠPORT
 
na vrh

Krajinska arhitektura


I. OSNOVNI PREDPISI – TEMELJNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA IN ZAGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI
1. PROSTORSKI AKTI
2. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV IN PODZAKONSKI AKTI
3. GRADBENI PREDPISI
4. PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNIH SOGLASODAJALCEV
5. ELABORATI  

II. VSI ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI
1. SPLOŠNO
2. GRADBENIŠTVO
3. PROMET
4. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOVSTVO
5. ENERGETIKA
6. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
7. RUDARSTVO
8. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
9. KULTURNA DEDIŠČINA
10. OHRANJANJE NARAVE
11. VARSTVO OKOLJA (TLA, VODA, HRUP, ZRAK)
12. VARSTVO PRED POŽAROM
13. UREJANJE PROSTORA IN PLANIRANJE
14. DRUGO
15. LITERATURA
 
na vrh

Prostorsko načrtovanje


 

1. ZAKONI
2. PRAVILNIKI IN UREDBE PO ZPNačrt
3. PRIPOROČENA LITERATURA
 

1. ZAKONI
2. PRAVILNIKI IN UREDBE PO ZPNačrt
3. SEKTORSKE UREDBE IN DOLOČILA
4. PRIPOROČENA LITERATURA